יֵהִי מֹותֶךְ מֵקוּדָשׁ בְּחָיַיךְ,
 
וְנוּחִי בְּשָלֹום.
 
עָבֵי עֹולָם בְּרֹוךְ יָבִינוּ
 
דֶרֶךְ נִשְׁמָתֶךְ.
 
מָלְאִי יֵקוּם אָרְצֵינוּ רִיק,
 
צְפִי בָּנוּ מִמָעַל,
 
שׁוּבִי אֶל כִּיסֵא כְּבודו,
 
שֶל אָבַּא,בָּמְרֹומִים.
 
בְּרוּחַ עַז,וּבִּסְעָרַה,
 
כָּסִי עָצְמֶךְ בְּעָנַנִים,
 
שְׁלֹא יִיקַר לָךְ הָאַוִויר
 
מְחֹורֶף אֶלְוֹהִ-י.
 
אָבִינוּ אַז יָסְתִיר פָּנַיו,
 
יֵבֹוש מִלֵהָבִּיט.
 
תָמַהּ, זָכַּה,כְּשָלָג צַח,
 
תָבִּיטִי לְמוּלו.
 
שׂפָתַיו יָנוּדוּ לְלֹא קֹול,
 
מְאֶלֶם זִיו פָּנַייךְ,
 
הָקֹורְנֹות בְּאֹור תָמִיד זֹורֵחַ,
 
עָד קֵץ עֹולָם הָבַּא.
 
 
 
 
 
מוקדש בכאב לאמו ז"ל של חבר טוב שלי..יהי זכרה ברוך.