עצובה

למרות צחוקה, היא

עצובה

כאילו נולדה להיות

עצובה

לוקחת את החיים

בעצב
לכאבם של אחרים
נעצבת
היא גם מתרגשת
בעצב
ושרה בעצב
אין בה בכי היא
עצובה

והעצב מהיר ממנה

כמו הולך לפניה

והיא יפה

 

©