כשתתקשרי,

האגלה לך את הסוד?

האתוודה בפנייך,

על רגשותי כלפייך?

 

אין העת מוכשרת,

אגלה טפח ואכסה טפחיים.

מידת הצניעות,

אל לה להפרץ.

 

אך אם לא אומר,

האם המציאות תשתנה?

האם הרגש יחלוף,

אם אתעלם ממנו?