אולי בתחנה הבאה מישהו יחכה לי ויראה לי איך לצעוד,

אולי בתחנה הבאה מישהו יראה לי לאן לצעוד,

אולי מישהו יחזיק אותי ויתן לי יד איתנה,

ואני כבר לא ארגיש קנאה

בכל אלו שיודעים לאן הם הולכים,

בכל אלו שבעצמם כבר בוטחים.

אולי בתחנה הבאה מישהו יחכה לי.