שיקום ויצא מגינת החלום

שיחיה את חייו כך לפתע פתאום,

 בלי חיי שלי השזורים בשלו,

שיחזור אל התום אל השקט שלו.

 

מחשבותיי מעורבלות מעורפלות בראשי

והעצב הנשקף מעיניו הוא שלי,

 כי אני מנועה מלהחזיר אהבה

היא שבויה בליבי,

פוצעת.

פצועה.