כרחוק מזרח ממערב

והבקעה מן ההר

כך אתה ואני.

 

כאב חי בי

בלתי פוסק, חודר

געגוע אין סוף מפעפע.

 

כמהה  לשובך בליבי, בתוכי

לשיר שיתנגן בנו

בשובך.