רגליי משוטטות
ברחובות עיר זרה
שאינה מולדתי.
צועד על המדרכה במורד הסימטה.
יודע לאן מובילה הדרך
מכיר את הבתים את הגזוזטרות,
מגיע לכיכר,
יודע לאן לפנות.
נושא עיניי אל עצי הפיקוס
שפירותיהם מעוכים על המדרכה
שאמיריהם סוגרים על הרחוב
כמנהרה ירוקה, כשדרה מקורה .
עיר מוכרת, עיר זרה.