בס"ד

כולנו נולדנו ע"י בורא אחד, ותכונות לנו רעות מצד, וטובות מצד. אך תמיד עלינו לזכור, שכולנו עשויים אותו דבר, ומעפר באנו, ולעפר נשוב. באנו לעזור אחד לשני, להיות יותר טובים, ולא להתנשא אחד, מעל השני, כי אין אחד שהוא יותר, השם הוא טוב רק אם אתה עושה טוב, לבן- אדם ומשאיר במקום, רושם טוב על עצמך