הרפת נשרפת, והפרות מתפזרות.
האורווה חרבה, והסוסים נסים.
כשהגדר תתפורר הנמושות נוטשות,
ורק אדיש עוד יגיש טקסים בין רסיסים.