לדריה...

נתת לי לקרוא ספר של קארבר.
לא ידעתי שהוא יגלף אותי כך
ועוד בלי לשתות.
ואני אוהב להתגעגע
ואני מאוהב בסבל
אבל משום מה
אין לו כבר
את אותו
טעם.