מתוך 11 שירים שנכתבו ונחתמו בלילה אחד של ה11-11

 

4

והאש שבערה

כל אותו הלילה

בלהבת החורבן

הפכה לאש הבניין

לזרם היצירה

לעוקץ הצרעה

שהפך לשירה.

 

והאש שבערה

הציתה לפידים

הסובבים כהילה

כל מילה ומילה

שנחתמו כתפילה.

 

5.

עצם נחשפת

רוח נושבת

הרים במרחק

הדרך ארוכה

ובין לבין

משתרעת השתיקה.

 

6.

טיפה ועוד טיפה

ומעט לטיפה

ומגע הקטיפה

 

טיפה ועוד טיפה

זולגת גם זולגת

מתחומה חורגת

שוברת קירות בחדרי הלבבות

למשכן חדש של תקוות

ומשם

אל אשדות מי הלהט

המשקים את עץ הדעת

אל היד שרעדה בצורה לא ברורה

בעת שנחתמה זו השורה