תחזיק את עצמך
שומע
תחזיק
תראה אותה נאנסת
בידי הקלגסים
שוב ושוב
באכזריות
ותחזיק את עצמך
תשתוק
שומע
תשתוק
תראה אותה
זועקת לעזרה
ולא תניד עפעף
שלא תהרוס הכל
כמו אז
תחזיק את עצמך
שומע
תחזיק
שלא תהרוס לכם הכל
שיהיה לכם מה לאכול
עבודה
ילדים
שלא יתפוצצו באיזה אוטובוס
או יהרגו בצבא
תחזיק את עצמך
שומע
תחזיק
שתוק בגבורה
תביט לתוך עיניה
צורחת
שואלת
למי כואב יותר ?