שפע עתיקות העיר מלמדות

קבלה מעשית בהוד עתיקא-קדישא

והזיות של נצח בקירות של יסוד

תרנגול יקרא

חסיד יתפלל

חלון יפתח

טרם יעלה השחר חוט של חסד ימשך

בעמדת קבלה עתיקת יומין

הלב

הקיר

והלילה

יניעו את הגוף לנוע

ולהיות עוד אדם שעובר

עוד נשמה משוטטת

עוד שריטה קטנה

בקירות ירושלים