טיפת גשם זולגת על פניך כטיפת דמע הזולגת מעינך יקר נא הגשם כטיפת הדמע הבאה מעין הרגש האוהב והנשבר יקר נא הדמע כטיפת גשם הבא מעין העב הערפילי והנסער תיקר אהבתך כגשם ברכה הבא מעין הרגש הערפילי,הנסער והנשבר