GALWAY BAY מתוך גרסה חדשה לשיר מאת פרנסיס א. פהי. מפרץ גלוואי שוכן במערב אירלנד בחוף האוקינוס האטלנטי: אם פעם תצלח הים לאירלנד אולי יהיה זה בסוף יומך תשב תצפה בירח הזורח במפרץ ובכדור החמה בורח רק לשמוע שוב את זרם הדגים, האשה באחו מלקטת חציר, לשבת בבקתה מול האח החם, לראות ילדים יחפים במשחקם הרוחות הנושבות לים מאירלנד מבושמות בריח שדה מנשב, והנשים שבערב הרקדה דוברות שפה שזר לא ידע זרים שניסו ללמדנו דרכם בזו לנו על מה שאנו, רודפים עתה אחר קרני הירח אחר אור מכוכב בורח ואם יש כאן חיי המשך ואני בטוח שיהיו אשאל האל, יתנני עדן וגן מעבר לים, בזו ארץ תלתן