מוצא אני פעם נוספת

נשאב לעולם הטומאה,

ידי רפות מהמלחמה,

והכח הפנימי נדמה כאינו קיים.

 

ולפתע הדאגה היום-יומית

נדמית כאין וכאפס,

לעומת הדאגה האין סופית – 

הבחיים חלקי אם בחדלון.

 

אהרהר בלבי על ההבל

המושך אותי אל עבר פי פחת,

על הכזב

המושך אותי למוות.

 

אהרהר...

ואסיק – 

לישועה נצרך אני!