את שירי רחל המשוררת

קראתי בינות דקל שפל צמרת

מול חופי ירדן וכנרת

בזמן ובתקופה אחרת.

 

את שירי נתן אלתרמן

קראתי בלב תל אביב

,ברחוב קטן וחביב

לאחר יורה וגשמיו

בטרם תצוץ שמש מעב

 

את שירי חיים נחמן

קראתי ברחוב עני ורש

מול פתח בית המדרש

בעיירה יהודית דלה

אי שם בלב הגולה

 

שלשה משוררים גדולים

קיבלו תבנית שירתם

עצם נוף הווייתם

מנופם הישן והחדש,

לעולם שירם לא יתם

הנוף מהדף לא מש

שי הוא מאיתם.