עוד שתיל נבל בעודו צומח
עוד רוח סערה מתחזקת ונישאת מכאן
והכעס מבעבע
והלב צורח
ואין עוד קשת בענן.

עוד תימרות עשן נישאות אל הרקיע
מוות, הרס וחורבן
שואבים הכל פנימה.
והתוהו ווהו שב אל העולם
והוא ישרור כאן עד קיץ הזמן.

עוד כוכב אחד כבה בשמיים
עוד גל אי שם בים התנפץ
עוד חיוך תמים נמוג מהשפתיים
ועוד אושר נקטן והתכווץ.

עוד נשימה נקטעה
עוד ענן אפור כיסה שמיים
עוד דמעה זלגה
בעוד אגם ייבש ממים.
עוד ירייה אחת נורתה ואור בלב כבה
עוד תקווה שהשחירה
סוף העולם, הנה הוא בא.