דוק ערפילים מסובב את גופי,

מסתחרר מסביבי וחודר לאפי.

העולם משתנה והכל מתערפל,

עיני נבוכות וראשי מתערבל.

 

האם רואה אני את שמעבר לדמיון

או מדמיין את שמעבר לנראה?

 

מבטי אחר, המציאות מתחלפת,

השקפתי שונה, מחשבתי נשטפת.

הטשטוש מתגבר ואבדה החדות,

ומה שהאמנתי- אולי רק שטות.

 

האם אני בורח מאמת מוחלטת

או שמא עוזב אמת לא מספקת.

 

אדות עננים מסביבי מתערבלת,

 רוחי מיוסרת ונפשי שואלת: 

"האם ערפילי קודש הם,                                                       

או שמא אדים של מקלחת?"