הסתכלתי קרוב קרוב וגיליתי: החיוך שלך מושיט ידיים ועוצם לך ת'עיניים.