השיחה של אתמול

הזכירה לי

שעל אף הקירבה שביננו

ישנו עדין הפער

שלא הכל נעצר ב-אני אוהבת אותך

על אף החיוך, על אף הצער...