תלולי החול

עגבניות האשכול

פרחי הגבעול

של ימי האתמול.

 

תכלת גל

מול שמיים נמהל

שחף נוסק אל על

מעלה חיוך קל.

 

דקל דקליים

יקוד פעמיים

מול שקיעה במים

בתפילה לאל שמיים.

 

ילדים יפי עיניים

נושאים מבט אל מים

ועוד מבט למחר

אל האופק המבוער

ממנו אך

זיכרון נותר