שמיים כחולים מעל

ועשן שחור מתחת

עלי ארץ דקלים

שבדליקה בוערת

וכתזזית סוערת.

 

ארץ הינתקות -השער נפרץ

ארץ הינתקות, בית וגן

ארץ החוף- ערש עולל

ארץ אבות -אדמת אברהם

הבנים ישמיעו קולם.

 

דמעות עלי שריפה

דמעות חייל ואזרח

דמעות של אח ועוד אח

המחובקים ביניהם

בקשר שבין

אדם לארצו,

אדם לגורלו

אב ועוללו.

 

שמיים כחולים מעל