אוטוביוגרפיה. לכתוב אוטוביוגרפיה זה לא פשוט. אין יצירה שאני כותבת שאין בה ממני, מהביוגרפיה שלי. אם בהסוואה, או בהטמעה. אני נוכחת כמעט בכל יצירה שעל ידי נכתבה. לפעמים בגלוי, לפעמים בנסתר. פעם כבר נאמר, שיוצר כותב מתוך עצמו. אפילו אם היצירה היא לא ביוגרפיה בשלמותה. תמיד יש בה פינה משלו. בראשי מתרוצצות תמונות, בראשי מתרוצצות מילים, מפעם לפעם הן באות ומהווייתי נשאבות.