מצבי צבירה

בנובמבר הבאנו את השלג לשיקגו.

היו אלה ימים של שינוי וציפייה,

וכל האנשים היו מוכרים.

התרגשנו כל כך מהפתיתים שהגיחו במפתיע

משמיים כחולים

והרגשנו כיצד חיינו הנפרדים נשזרים

באותו הרגע ממש

למבנה פרקטאלי צחור אחד.

באותו רגע קסום של סימטריה מושלמת

לא יכולנו לזכור את גורל השלג:

להימס תחת רגלי זרים

ולזרום כמים עכורים לתעלות הביוב

של הכרך.