יש בנו נשמה יתרה
נשמה פורשת חסות
אנו נושאים את שמה
היא נושאת כפיים,
בנו תראה תקומה
תפרוס עלינו כנפיים.

תשמור עלינו ממעל
כענני כבוד על המשכן,
כתמרות עשן ברוח שמיים.
תשמור צאתנו ובואנו
לבל ניפול, לבל נמעד
תשמור דרכנו בכל אשר נצעד.


תצווה לנו חיים
וקדושתם
מפתיל חייהם שנקפד
ותם.