היא אבדה תחושה,

את רגש החיים.

כבר לא נותר דבר,

רק רסיסי זכרונות

של שנים.