(דוד המלך מבקש- אל תשליכני לעת זקנה! כל פעם שאני מבקרת את סבתא שלי אני נזכרת בזה... ניסיתי להעלות את מחשבותיה על הכתב)

מתוך תהומות של בלבול

וערפול חושים

מתוך אי ידיעה לקיים, לחי, למוחשי

והנכון

צעקתי אליך ה'

רציתי,

בכיתי,

כה שיוועתי לעזרה

חיכיתי,

האפיר שערי

גבי קמל

המשכתי בתחינה

ועדיין אינני מבחינה

לא יודעת יום מה הוא

לא אוהבת הארת זרנוקים

רוצה רק לחבור לאמת

להתמזג עם השורשים

מה כבר ביקשתי?