מה תאמר עת אלך לא אחזור איך תצעק דמעותיך הן תמנע רגשותיך מדבר