*מרים

לא לשכוח

לשים אטב על מחיצת בית הכנסת מפני הרוח

ובצד של חומש מקראות גדולות

שבת הבאה אולי נגיע בזמן לתפילה

ואת לא

* בגעגועים למרים מאיר ז"ל