יפעת תכלת

חדשה וקצת מבוהלת, מאמינה באלוקים ובבני אדם.

נסיון

מכתב לעשיר מהרש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה