צורה בקפה

כאן יופיעו קטעים ושירים שהוקראו במפגשי צורה על ידי המשתתפים

חמשירים

מקומות בעקבות משוררים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה