עוד אחת כזו

ואוכל להראות סימנייך לכולם

עוד אחת

להחליף את קודמותיה.

ומכיון ששוחר שלום אנוכי

לא אסכים לקרבות נוספים.