אתמול במסיבה זה כאב כשהוא רקד עם אחרת. אני יודעת שזה היה בכדי למשוך את

תשומת לבי, השתדלתי להיות חזקה, לא לתת לו רמזים עד כמה זה כואב.

זה לא כאב כי הוא כבר לא שלי, זה רק בגלל הרגשת החיסרון, הצורך באהבה.

ככל שרקדתי יותר, כך הוא הרגיש רע יותר. הוא קנה את ההצגה הקטנה שלי, רואים עד כמה קשה לו למרות אדישותו.

האם שפת גופי משדרת לו את חוסר האונים שלי מולו?

התמיכה מהחברים אינה מספקת, רוצה את תמיכתו, אך הוא בשלו.

מה עוד נדרש על מנת לעורר בו את חסרוני, לגרום לו להבין את כמיהתי אליו?