אשב בשקט

.לא אומר לאיש מילה

 

והכאב

הוא חודר

ועוקר

עוצר את הנשימה

מאט את הדופק

 

אין איש רואה

אין איש שומע

...והשתיקה

 

כה יפה היא

.ללב הגווע