אני מוטלת באמצע

כבדה

כבדה

ידיים ידיים ידיים מהר!!

בבקשה, אצבעות, מעגל, מעגל, מגע

סביבי, להקיף,

נוגעים, נוגעים, מזרימים, מנשימים, מעסים

לי את הלב

אני זקוקה להחייאה!