ידיים על המקלדת

ידיים על הראש

אחת שתיים אלף

ימים ולילות של טעייה

של ריק מלא

בעוד אחת שלא רוצה

ועוד אחת שמציעים לך

וכבר לא מציעים לפעמים שבוע או יותר

ואתה לא יודע מה להציע כבר

אז אתה מציע לעצמך את המיטה

והולך לישון