האם יתוש חושב

הייתכן שסוס אוהב

החמור לפעמים מצטער

   והצב לחוץ כשהוא מאחר

 

הנמלה כשקר לה עצובה

והחתול מיילל מאהבה

החזיר כשקוראים לו-נעלב

והנחליאלי שמח כשבא הסתיו

 

מה סנונית אחת רוצה לבשר

ואיזה מנגינה הדבורה תזמר

היען טומן ראשו בחול כשמתבייש

והתן מיילל על מר גורלו ומתייאש

 

האם עקרב שש אלי קרב

והשפן- באמת פחדן

הצרצר אוהב בהקיץ לחלום

?והיונה התקדיש חייה לשלום