לבד , לגמרי לבד

מתבונן סביבי וחש כאב

אף אחד כבר לא יבין

את תחושת הזרות הממלאת אותי כמים

ואיני יודע כיצד לגשת אל אותם הדברים שהשישו את ליבי

כאשר מולם ניצבת דרך הבגרות כחומה בצורה