אלוקי הושיעני מגורלי המר

שלא אראה פתאום שהכל נגמר

שהכל ריק ואין חיים

עכשיו אליך מתפלל שבינתיים

יתהפך הגורל מנוקשתו

שכל דבר שבעולם אוכל לעשותו

אך קודם  אתחשב במעשים הקטנים

שנתן לנו אלוקים

הלוואי ואוכל בהם להתרכז

וכך את זמני לא אבזבז