אלוקים והעולם

ביניהים אני קיים

יוצר ועוצר

עובר וחודר

בי, בתוכי, בעצמי

אלוקי אבי, אלוקי אמי 

אלוקי עמי