אילו יכלתי להביע

את שאני מרגישה במילים

אפילו השמיים היו בוכים

הכל כואב

במיוחד בלב

רע

והכל בגללך.

 

את אשר כתבתי לך

את אשר הבעתי

שחור על גבי לבן

לא תראה

בלי הזדמנות נוספת

ללא רצון לתחיה מחודשת

רק משאלה לסוף..

 

אח כמה מייחלת לסוף!