הלילה אקברנה

בכוחות אחרונים

אבוא לאפרה

במיטב המילים

עליבותה מכוסה

תכריכי זכרונות דהים

בגשם הזה

אטיל בארונה

רגבים, אבנים קטנות, פקעות ורדים

גוויעתך הושלמה

גאית בו

תססת

העלת רקב

שכבי, שקטה

אהיה שומרת

פן יבואו הנשרים

לקרוע בך קרעים

חיות הטרף.