יושב אני בחדר

עוד מעט אתחיל ללמוד

על סופה ונדר

על עפרון ומצוד

מחר אסע מכאן

אל ביתי

מחר אסע מכאן

ומחשבותי איתי

מחרותיים אחזור

ואמשיך לימודיי

מוכן אתייצב

למבחן חיי