בהגיע היום יום הולדתך

אותך ברצוני לברך

אמא יקרה

העוזרת בשמחה ובצרה

לו יכולתי לתאר במילותיי

 את מה שעשית למעני כל חיי

הייתי עושה זאת בוודאי

אך איני יכול אפילו לסופרם

כי רבים הם כחול אשר על שפת הים

רק דבר אחד אלחש מלב

אותך כל כך אוהב