אני זורם ומשתחרר

אל תוכי אני חופר

אל אותו היום בו לא אדע

לא אבחין במודע

אהיה עצמי בלי סייגים

כמו העופות שבשמיים חגים

כך חשבתי לעצמי ביום אחד

על היום בו לא אתחשב באף אחד

אבוי! אילו מחשבות

הרי חשובה היא ההתחשבות

לא אוכל להיות עצמי מבלי להתחשב בחבריי

החברה היא חשובה טובים הם רעיי

אינני יודע מה לחשוב

 אך יודע אני לאהוב

ואהבה זאת קטנה היא

אך היא חלק מנשמתי