בידיים רוטטות

ממעמקי הלב

לשפוך,  לגלות

בשמחה ובכאב