כל עוד הנר,
דולק.
מה כל עוד הנר
דולק?

כל עוד הנר,
דולק
אפשר לתקן.
מה אפשר לתקן
כל עוד הנר
דולק?

כל עוד הנר
דולק.
ומי יתקן את הנר
כשהוא
דולק?