גוף עופף מטיל צילו

בכיכר צופה התכלת

על גגות עיר אדומים

על גני הטיולים.

 

שואבת הרוח מיטב סודות

ממגדלור עד ים,

שואב הים מיטב זכרונות

מלידה ועד רגע תם

 

גוף מעופף מטיל צילו

על שדה בוא ומזרע

על פני עיר ומגדליה

על גגות רעף אדומים

על גני הטיולים

על התעלה הפתוחה

מול שווקי הרוכלים.

 

שואב הלב מיטב סודות

מעתד בלתי נראה

הוא מנבא,הוא חש

הוא זועק, לא שותק.

 

גוף מעופף מטיל צילו

עורב בודד ישמיע קולו:

כשליח לפני סופה

לפני רדת מסך

לפני חץ נשלח

כקיצה של תקופה