אש קרבות, תכבה בביתנים* ובשדות! במקום פצצות, הממטרות יָשקו את הארץ. חלב ודבש, יזובו נהרות; העמים, יתאחדו ביניהם ויחיו יחד. החמה, ברקיע עוד תלהַט; נחלי – אכזב, ימלאו מי – מַנַחַת. השלום, יבוא ויפרח, בצחור – יונים ותפרחת. השלום, הוא משאלתנו הגדולה! כל עמי – העולם, חפצים בו! בלי שלום, לא יהיה לנו מחר! אל מעבר לגבולות, נישא את דברו, עם אורו של השחר!! *ביתנים = צורה פיוטית של גנים